Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

 

Hemen hemen her konuda yaşanan anlaşmazlıklar olması durumunda yasal süreçlerin uzayan aşamalarına takılmak istemeyenler arabuluculuk hizmetinden yararlanmaya başladığı için arabuluculuk ücreti hesaplama işlemleriyle alakalı soruların sorulması sıklaşmıştır. Mahkemenin sunduğu olanakları kullanmak ve hakkını aramak isteyenler çeşitli nedenlerden kaynaklı daha uzun sürede sonuca ulaşabilir. Bunun yerine arabuluculuk hizmetinden faydalanmak hem beklememek hem de daha az stres olarak hak aramak demektir.

Yoğunluktan dolayı bazı davalardan haklı olunmasına rağmen hakkını almaktan vazgeçen kişiler için de oldukça faydalı bir hizmet olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu hizmetten faydalanmak tamamen yasal olduğundan talep edilen rakamlar düşük maliyetler içerir. Yine de tercih etmeden önce ücretin ne kadar olduğunu bilmek ve buna göre karar vermek en doğru seçenektir.

Arabuluculuk Nedir?

Özel hukuk konularının kapsamında bir anlaşmazlık olduğunda tarafların kendi iradeleriyle başvurdukları ve seçilen tarafsız kişilerin hakemlik yaptığı ortamlarda her detay görüşülür. Dava açılmasından önce veya dava açıldıktan sonra istenen sonuç alınamadığında arabuluculuk hizmetinden faydalanmak mümkündür. Yaşanan uyuşmazlıkla alakalı:

  • Mahkeme salonlarına gidip gelmeden,
  • Uyuşmazlığın tarafsız birisi huzurunda,
  • Daha kısa sürede,
  • Hızlı ve kesin olacak şekilde

Sonuçlanmasını isteyenlerin arabuluculuk hizmetinden faydalanması son derece yerinde bir durumdur.

Arabuluculuk Ücreti Nedir?

Arabuluculuk hizmetlerinde ticari anlaşmazlıkların oluşturduğu şikayetlerde tarafların iki kişi olması halinde saatlik hizmet bedeli alınır. Saat başına senelik şekilde belirlenen ücretlerin güncellenmesi söz konusudur. Saat başına alınan ücret 390 TL’dir. Başvuran kişinin 3-5 kişi arasında olması hallerinde ise saat başına alınan ücretler 800 TL olarak hesaplanır.

6-10 kişi aralığında bulunduğunda 820 TL’dir. Başvuran kişi sayısının artmasına bağlı olarak ödenecek rakamın değişiklik göstereceği bir hesaplama sistemi ve tarife vardır. Ücretin belirlenmesinde baz alınan saat ve başvuran kişi sayısıdır. Her sene belirli oranlarda hizmet bedeli güncellemesi yapılır.

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Bahsedilen hesaplamalar özel konular ve ticari niteliği olmayan anlaşmalar için geçerlidir. Yani saat başına ve başvuran kişi sayısına bağlı olarak gerçekleştirilen hesaplamanın yayınlanan ücret tarifesinde farklı detayları da bulunur. Anlaşma sağlanması durumlarında uyuşmazlığın parayla ölçüldüğü konularda anlaşılan rakam üzerinden ödeme alınır. Bu ödeme anlaşılan rakamın %6’sını kapsar.

Ama yine de yasal olarak 680 TL saatlik rakam bedelinin altında olamaz. Bunun için yapılan hesaplamalarda arabuluculuk hizmetinden faydalanan kişinin anlaşma sonucunda alacağı rakam üzerinden %6 oranında eksik bedel almak zorunda kalacağını bilmesi gerekir. Çünkü dava sürecinden daha kısa sürede ve makul durumları kapsayan çözümler sunulmasının yasal ve hizmete dayalı bir çözüme kavuşturulmasının hizmet bedeli vardır.

Arabuluculuk Ücretini Kim Öder?

Tarafların kendi özgür iradeleriyle başvurdukları ve yasal zeminde herhangi bir engeli olmayan bir hizmet olmasından kaynaklı arabuluculuk hizmeti alınması halinde hizmet bedeli ödenmek zorundadır. Hizmet bedelinin ödenmesinde arabuluculuk bedelinin detaylarını açıklayan asgari tarife üzerinden işlemler yapılır.

Başvuran kişi sayısı, anlaşma ve mali bir sonuca varılıp varılmadığı, kaç saat hizmet alındığı gibi konular ne kadar hizmet bedeli ödeneceğini ortaya koyar. Yapılan işlemler ve sonuçlanan durumla alakalı olarak ortaya çıkan hizmet bedelinin ödenmesi ile birlikte dosyanın kapatılması sağlanır. Başvuran veya arabuluculuk teklif edilen kişi ve kişilerin sayısına göre ortaya çıkan bedelin eşit şekilde bölünerek tahsil edilmesi yoluna gidilir.

Ödemenin alınmaması bir seçenek olmamakla birlikte böyle bir durum yaşandığında yasal olarak dava açılması ve ödemenin alınması yoluna gidileceğinden ödemenin tamamlanması en makul olandır. Aksi durumda kısa ve kesin çözüm arayanların konuyla alakalı daha uzun ve yeni bir sürece girmesi gerekebilir.

Arabuluculuk Ücretinin Yasal Dayanakları

Kanuna uygun ve yasal şekilde uygun görülen durumları kapsayacak şekilde uyuşmazlıkların çözümlerine odaklanan arabuluculuk hizmeti çıkarılan kanunla yürürlüğe alınmıştır. 6325 sayılı kanun kapsamında çıkarılan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu konuyla alakalı yasal dayanaktır. Kanun özelinde çıkarılan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği arabuluculuk konusunda uygulanması gereken detayları kapsar.

Alınacak hizmetin ne olduğu, kimler tarafından verildiği, nasıl olduğu ve ücretinin nasıl hesaplandığı gibi konular bu yönetmelik ve kanun dayanağında net şekilde ortaya koyulur. Bunun için kanun dışında herhangi bir uygulama veya çözüm yoluna gitme gibi bir seçenek yoktur.

Arabuluculuk Nedir

Arabulucu Ücretlerine Hakim Olan İlkeler

Yapılan işlemler ve sunulan hizmetle alakalı bazı belirleyici ilkeler ortaya konmuştur. Sürecin daha sağlıklı şekilde ilerlemesine katkıda bulunan ilkelerin aşılmaması önemlidir. İlk olarak arabuluculuk işlemlerinde angaryanın yasak olduğu ilkesine yer verilir. Arabulucu hizmeti alınan hizmetler karşılığında ücret talep etme hakkını kullanır. Arabuluculuk hizmet bedeli başvurunun olduğu zaman dilimindeki ücret üzerinden değil, işlemin sonuçlandığı zaman dilimindeki tarife üzerinden hesaplanır.

Davanın hizmet bedeli yayınlanan resmi tarife üzerinden yapılır. Aksi konusunda herhangi bir anlaşma olmadığında söz konusu bedel taraflar arasında eşit şekilde ödenmek zorundadır. İşlemlerin tamamında gizlilik esasına uygun şekilde hareket edilir. Arabulucu talep edilen hizmeti özenle ve gereklerine uygun şekilde yerine getirir. Bu ilkeler ışığında verilen vekaletlerle işlemlerin yapılmasına başlanır.

Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi

Başvuruyla birlikte düzenlenen ücret tarifesinin sunulan ilkeler ışığında olması gerekir. Genel ilkelerin dışına çıkılarak sözleşme düzenlenmesi yoluna gidilemez. Ücret sözleşmesi Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülen hizmet bedeli tarifesinden daha düşük şekilde hesaplanamaz.

Taraflar arasında belirlenen ve asgari rakamdan daha az olmaması gereken saatlik bedel veya hizmet bedeli konusunda serbest şekilde, karşılıklı ücret belirlenmesi yoluna gidilir. Bu sayede hizmetin alınmasından hemen önce gerekli olan tüm detaylar sözleşme kapsamında yasal olarak kayıt altına alınmış olur. Hem arabulucu hem de başvuran için hak kaybı olmasının önüne geçilir.

Diğer hesaplama araçlarımız için BURAYA TIKLAYINIZ.

Başa dön tuşu