Makaleler

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma suçu nedir? Sorusunun cevabı bir malın ya da bir ortamın sahibi tarafından başka birine emanet edilmesi fakat emanetçinin emaneti kendi çıkarları ya da çevresindeki insanların çıkarları doğrultusunda, mal sahibinden habersiz olarak kullanmasıdır.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma suçunda bilinmesi gereken iki kavram vardır.

Bunları şu şekilde sıralamak doğru olacaktır;

  • Zilyetlik
  • Mülkiyet

Zilyetlik bir malın sahibi tarafından bir kişiye emanet edilmesi anlamına gelir. Emanet edilen mala zilyetlik adı verilir. Güveni kötüye kullanma suçu mevcut olan zilyetliğin zilyet olduğunu inkar etmek ve zilyetliği izinsiz olarak menfaatler uğruna kullanmaktır. Mülkiyet mal sahibinin sahip olduğu mallara verilen bir isimdir. Bu suç basit ve nitelikli olmak üzere iki şekilde işlenebilir.

Güveni Kötüye Kullanma Dolandırıcılık Farkı

Dolandırıcılık suçunda, bir malın alınması gerçekleştirilirken mal sahibi hile ya da yalanla kandırılır. Suçlu mal sahibini dolandırmak suretiyle mala sahip olur. Güveni kötüye kullanma suçunda ise malın sahibi, suçluya kendi elleriyle malı teslim eder.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Mahkeme Kararları

Güveni kötüye kullanma suçları, mal varlığına karşı işlenen suçlar arasında yer alır. Dolayısıyla ayrı maddeler hazırlanmamıştır ve mal varlığına karşı işlenen suçlar hakkındaki hükümlere tabi olunarak mahkeme kararını verir.

Güveni Kötüye Kullanma Zamanaşımı

Güveni kötüye kullanma suçu basit ve nitelikli güveni kötüye kullanma olarak iki kısımda incelenir. Dava zaman aşım süresi sekiz yıl iken ceza zaman aşım süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Güveni Kötüye Kullanma Zamanaşımı

Güveni Kötüye Kullanma Cezası

Güveni kötüye kullanma suçuna verilecek olan ceza suçun basit ya da nitelikli olarak işlenmiş olduğuna göre değişir. Basit olan güveni kötüye kullanma cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Bu ceza para cezasına da çevrilebilir. Fakat buradaki para cezası adli bir cezasıdır. Yani kanuna göre hep hapis cezası hem de adli para cezası bir arada uygulanır.

Nitelikli olarak işlenmiş olan güveni kötüye kullanma suçunda 1-7 yıl arası hapis cezası yaptırımı vardır. Aynı zamanda hapis cezasına ek olarak üç bin gün süreli olacak şekilde adli para cezası yaptırımı da bulunur.

Güveni Kötüye Kullanma Şikayet Süresi

Güveni kötüye kullanma suçunun basit hali şikayete tabii olan bir durumdur. Basit güveni kötüye kullanma suçunun işlendiği zaman mağdurun fark ettiği günden itibaren hesaplanır ve 6 aylık bir süreyi kapsar. Nitelikli güveni kötüye kullanma suçu şikayete tabii bir suç olmadığı için belirli bir süresi de bulunmaz.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi

Şikayet dilekçesi yazılabilmesi için fail ile mağdur arasında bulunan bir belge ya da evrak olması gerekir. Bu evraklar güveni kötüye kullanma suçunun delilleri niteliğinde olacaktır. Dava Asliye Ceza Mahkemelerince yapıldığı için mağdur olan kimsenin ilgili merciye giderek resmi bir dil ve delil niteliği taşıyan evraklarla beraber dilekçe yazması gerekir. Dava süreci başlangıcında taraflar arasında uzlaştırma yapılması gerekir. Tarafların uzlaşma yapamadıkları durumlarda dava mahkemeye taşınır.

Sık Sorulan Sorular

Güveni kötüye kullanma suçunun kaç çeşit olabileceği merak edilen sorulardan biridir. Güveni kötüye kullanma basit ve nitelikli olmak üzere ikiye ayrılır ve basit olan suç şekli şikayete tabi tutulur. Süresi 6 ay olmak üzere bu süre zarfında şikayet dilekçesi oluşturulmamış olan olaylarda soruşturma ya da kovuşturma başlatılmaz.

Güveni kötüye kullanma suçunun cezası da yine en fazla merak edilen sorulardan bir tanesidir. Ceza türleri para ve hapis cezası olmak üzere iki çeşittir. Fakat para cezası asli para cezaları kapsamına girdiği için mevcut olan hapis cezası paraya çevrilmez.

Hapis cezasına ek olarak para cezası verilir. Aynı şekilde basit ve nitelikli olmasına göre ceza yaptırım ağırlıkları farklıdır. Basit olarak işlenmiş olan suçlarda 6 ay-2 yıl arası niteliklilerde 1-7 yıl arası hapis cezasına hükmedilebilir.  Bu tür suçlar mala karşı işlenmiş suçlar kategorisine girer. Hangi mahkemenin ilgilendiği de çok fazla sorulan sorulardandır.

Bu suçlarla asliye ceza mahkemeleri ilgilenir. Yüz kızartıcı suçlar arasına girip girmediği de merak edilen sorulardan olmakla beraber güveni kötüye kullanma suçu yüz kızartıcı suçlar arasında yer alır. Bu nedenle suçu işleyen kişilerin memuriyetlerine el konulur ve tekrar devlet memuru olmalarına izin verilmez.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nasıl Oluşur?

Başkasının malını korumak amacıyla zilyet edilmiş kişi mevcut malı kendi çıkarları ya da çevresindekilerin çıkarları doğrultusunda kullanması, malın devri amacının dışında kullanan ve kullanmış olduğu halde gerçeği inkar eden failin işlediği suça basit güveni kötüye kullanma suçu denir. Başkalarının malının idare etmek amacıyla verilmesi ve failin bu malı işlemesi nitelikli güveni kötüye kullanma suçu olur. Güveni kötüye kullanma suçu taşınabilir mallar ve taşınamaz mallar içinde geçerlidir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nasıl Oluşur

Güveni Kötüye Kullanma Ağır Ceza Mı?

Ağır ceza davalarında adam yaralama, öldürme, kaçakçılık, sahte para basımı, uyuşturucu tacirliği gibi suçlar yer alır. Ve bu suçlar mahkemelerin en ağır cezalarla hükmettiği suçlar arasına girer. Güveni kötüye kullanma suçu ağır cezalardan değildir. Güveni kötüye kullanma esnasında bir cana zarar gelmesi durumunda davanın seyri değişir.

Güveni Kötüye Kullanma Suç Mu?

Güveni kötüye kullanmak bir suçtur. Bu suçu işlemiş olan kişi tamamen kendi iradesi ile ve bilerek suçu işlemiş olması gerekir. Kasten işlenen suçlar arasında yer alır. Mağdur fail ile arasında bir güven unsuru oluşturmuş ve bu güvene bağlı olarak ona emanetlerde bulunmuştur. Failin mağdurun güvenini su istimal ederek mala karşı ihanet etmiş olması güveni kötüye kullanma suçları arasına girer.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Takibi Şikayete Bağlı Mı?

Basit olarak işlenmiş olan güveni kötüye kullanma suçu mağdurun şikayetine tabidir. Mağdur şikayette bulunmadığı taktirde soruşturma başlatılmaz ve takip yapılamaz. Mağdur suçun işlendiğini anladığı gün şikayette bulunabileceği gibi ilk altı ay içerisinde de olayı şikayet edebilir. Nitelikli işlenmiş suçlar basit suçlardan farklı olduğu için bu suçlarda şikayete lüzum yoktur.

Sonuç

Güveni kötüye kullanma suçunun olabilmesi için, failin suçu kasten işlemiş olması gerekir. Aynı zamanda bu durumun suç sayılabilmesi için mağdur tarafından faile bir güven duygusu oluşması şarttır. Aralarında yapılan anlaşmalar resmi ve yazılı olarak kayıt halinde bulunması gerekir.

Mağdurun gerekli mercilere giderek şikayet dilekçesini iletmesi donucu soruşturma ve takip başlatılır. İlk aşamada fail ile mağdur arası uzlaştırılmaya çalışılır. Bu bağlamda devreye uzlaştırma avukatları girer. Fail ile mağdurun uzlaşamadıkları durumlarda dava mahkemeye iletilir.

Mahkemeye iletilen olaylarda failin suçu işleme nedeni ve işleyiş şekli değerlendirilir. Basit suçlarda sadece hapis cezası verilebilmekle beraber mevcut cezaya ek asli para cezası da verilebilir.

Nitelikli olarak işlenmiş olan suçlarda ise hapis cezasının süresi basit cezaya göre oldukça fazladır. Aynı zamanda nitelikli güveni kötüye kullanma suçlarında uzun günler boyu ödenecek bir asli para cezası da verilir. Kanunda bulunana kurallara göre para ve hapis cezası aynı anda verilmelidir.

Tüm hukuki süreçler için Bizi Takip Edin!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu