Makaleler

İftira Suçu Nedir?

İftira suçu nedir? Sorusu için verilecek en doğru cevap, bir kimsenin karşı tarafın suçsuz olduğunu bildiği halde ona yapmadığı bir şeyi isnat etmesi durumudur. Bir suçlamanın iftira olabilmesi için belirli şartlara uyması gerekir. Her suçlama iftira suçları arasına girmez.

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi

İftiraya uğrayan kişi, iftira suçunu bertaraf edebilmek adına şikâyet dilekçesi vermelidir. Şikâyet dilekçesi tazminat davası ya da manevi tazminat davası açmak üzerine olur. Her iki dava için de dilekçeler Asliye Hukuk Mahkemelerine verilir.

İftira Suçu Zamanaşımı

İftira suçlarında mahkemenin 8 yıllık bir dava süreci bulunur. Sekiz yılı dolduran davalarda, dava zamanaşımına girer. Zaman aşımına giren olaylarda suç sekiz yılın sonunda kanıtlanırsa herhangi bir soruşturma yapılmaz.

İftira Suçu Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Tazminat davaları ilgili ceza mahkemeleri dışında, hukuk mahkemelerine dava açılarak gerçekleştirilir. Tazminat davası açılabilmesinin ön koşulu, mağdurun kişilik haklarının zedelenmiş olmasıdır. Bu dava Türk Borçlar Kanunu bünyesinde bulunan tazminat hükümleri ile ilgilidir.

İftira Suçu Cezası

İftira suçu cezaları yüz kızartıcı suçlar arasında yer alır. İftirayı atan kişiye 2-4 yıl arasında hapis cezası uygulanabileceği gibi mevcut ceza para cezasına da çevrilebilir. İftirayı atan kimse hakkında mağdurun tazminat ya da manevi tazminat davası açması durumunda, hükümlüye aldığı cezaya ek olarak iftirası büyüklüğünde para cezası verilebilir.

İftira Suçu Cezası

İftira Suçunun Unsurları

Bir suçun iftira olabilmesi için bazı durumlar gereklidir.

Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Şikâyeti eden kişinin karşı taraf hakkında bizzat bilgilendirme yapması gerekir
  • Kulaktan duyma şeylerin dava esnasında bildirilmesi iftira suçları kapsamına girmez
  • Şikâyeti yapan kimse, şikâyet ettiği kişinin masumluğundan kesinlikle emin olmalıdır. Masumluğundan emin olunmayan durumlarda, zan üzerine yapılan şikayetler iftira suçları kapsamına girmez.
  • Şikayetçi, şikâyet ettiği kişiyi bizzat bildirmelidir. Üstü kapalı ya da faili meçhul olan suçlamalar iftira suçuna girmez

İftirayı atan kişi attığı iftiranın kanıtlanması üzerine birçok ceza alabilir.

İftira Suçunun Özel Görünümleri

İftirayı atan kişinin mahkeme esnasında bazı tutum ve davranışları cezayı artırabileceği gibi cezai indirim de yapılmasına neden olabilir. Suçlunun suçunu kabul ederek doğru bilgiler aktarması, mahkemenin suçunu yarı oranında azaltmasına neden olabilir. Suçlunun yalan söylemeye deva etmesi ve mahkeme esnasında bunu yapıyor olması cezasının katlanmasına neden olur. İftira suçlamalarında şahitlerin şahitlikleri çok önemlidir. Yalancı şahitlik yapılması ve yalancı şahit tutulması cezai yaptırımı artırabilir.

İftira Suç Duyurusu Örneği

İftira suç duyuruları, iftirayı atacak olan kişi tarafından gerçekleştirilir. İlgili makamlara gidilerek isnat edilen suçun yazılı olduğu bir dilekçe verilir. İlgili makamlar dilekçeyi ve suçlamaları incelerler. Hukuka aykırı bir durum olduğunu tespit etmeleri halinde davanın mahkemeye taşınmasına karar verirler. İftira suç duyurularında, bahsedilmek istenen olay ayrıntılı bir şekilde anlatılır ve fail ayrıntılı bir şekilde tasvir edilir. İddiada bulunan kişi o sırada nerede ne yapıyorsa ve hangi amaç için orada bulunuyorsa en ince ayrıntılarına kadar dilekçesinde yer vermelidir.

Sık Sorulan Sorular

İftira suçlarında en fazla sorulan sorulardan bir tanesi, iftiranın yüz kızartıcı suçlar arasında yer almasının yaptırımlarının ne olduğudur. Yüz kızartıcı suçlar işleyen kimseler mevcut cezalarının bedelini ödedikten sonra devlet dairelerinde memur olarak görev yapamaz. Bu kimse daha önce devlet memuru ise görevden alınır ve memur olma hakkına son verilir. Daha önce memurluk yapmamış kimselerin de bu hakları ellerinden alınır.

İftira suçları ile ilgili en merak edilen bir diğer konu da cezaların para cezasına çevrilebilir olup olmadığıdır. Genellikle cezai yaptırımlar hapis cezası olmakla beraber bazı durumlarda mahkeme tarafından cezanın para cezası olarak ödenebilmesi kararı alınabilir. Bu kararın verilmesinde failin avukatı büyük rol oynar.

Aynı zamanda failin iyi hal indirimleri alabiliyor olması da cezanın hafifletici sebeplerindendir. İftira suçu davasının açılabilmesi için kişi hakkında şikâyet duyurusu bulunması zorunludur. Gerekli mercilere gidilerek mahkemelerin haberdar edildiği suç duyurularına karşı iftira suçu davası açılabilir. Mağdurun şikayeti resmi dairelere olmadığı müddetçe mağdur şikayet eden kişiye iftira davası açamaz.

İftira Suçu Nasıl İspatlanır?

İftira suçunun kanıtlanabilmesi için bazı delillere ihtiyaç vardır. Bu deliller bulunulan ortamlardaki kamera görüntüler ve ses kayıtları olabilir. Kamera görüntüleri mahkemeye taşınılan durumlarda avukatların talepleri ve verilecek izinler doğrultusunda elde edilebilir. Mağdurun iftira suçunun işlendiği ortamda bulunup bulunmaması önemlidir. Mağdur söz konusu ortamda hiç bulunmaması halinde şahitler tarafından durumun bildirilmesi ile masumluk ortaya çıkabilir.

Mağdur söz konusu olay yerinde bulunması halinde neden ve ne zaman orada bulunduğuna dair şahit bulundurmalıdır. Ayrıca fail ve mağdur arasında daha önceden geçmiş olan ya da hala devam eden husumetler de dikkate alınır. Bu durumda mağdurun ispatlanabilir gerekçeleri bulunması gerekir. Aynı şekilde fail iftira suçunu kanıtlayacak delil sunamaması durumunda mağdurun masumluğu kanıtlanabilir. Bu bağlamda her iki tarafında göstereceği deliller önem arz eder.

İftira Suçu Nasıl İspatlanır

Hangi Durumlarda İftira Davası Açılır?

İftira davası açabilmenin ön koşulu, masum olduğunun bilinmesi ve iftiranın hukuka aykırı bir durum göstermesidir. Hukuka aykırı suçlamalarda iftira davası açılabilir. Aynı zamanda mağdurun bizzat bildirilecek şekilde şikayet edilmesi iftira davası açabilmenin şartlarındandır.

Mağdurun adı ya da kimliğinin üstü kapalı bir şekilde verilmesi durumlarında iftira davaları açılamaz. Dava açabilmenin bir şartı da ilgili makamlara gidilerek dilekçe verilmesidir. Verilen dilekçe doğrultusunda davanın açılıp açılamayacağına karar verilir.

İftira Suçları Nelerdir?

İftira suçları bünyesine birçok suç girer. Bu suçlar hırsızlık, yalancılık, katil ithamı olabilir. Mevcut suçlamalar maddi zarar verebilmesinin yanında manevi zarar verebilecek nitelikte de olabilir. Örneğin satılmış bir evin sahibi sattığını bildiği halde satın alan kişi için gasp suçunda bulunursa bu iftira suçları arasına girer.

Bir kişi başka bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak suç işler ve suçun sahibinin kimlik sahibi olduğunu ileri sürerse bu da iftira suçuna girer. İftira suçlarında mağdurun masum olduğunun bilinmesi şarttır. Kimlik sahte kimlik olması durumunda yani kimlik sahibinin normalde mevcut olmayan bir kişi olması durumunda bu suç iftira suçu olarak değerlendirilmez. Evrakta sahtecilik suçları arasına girer.

İftiraya Uğrayan Kişi Ne Yapmalı?

Bir kişi iftiraya uğradığından eminse yani kendi masumluğunu biliyorsa iftira davası açmalıdır. İftira davalarının mahkeme süresi uzun sürebileceği gibi gerekli kanıtların varlığında kısa sürelide olabilir. Bu bağlamda iftira davası açan mağdur yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıların bedelini alabilmek adına tazminat ya da manevi tazminat davası açabilir.

Tazminat davalarında mağdurun maddi kayıpları dikkate alınırken, manevi tazminat davalarında yaşadığı ve yaşatılan sıkıntılar dikkate alınır. Manevi tazminat davalarında mağdurun hissettiği kötü duygular oldukça önemlidir. Bu bağlamda psikolojik durum değerlendirmesi yapılır. Aynı zamanda mağduriyeti yaşayan kişinin toplum içerisinde bulunduğu konum da göz önünde bulundurulur. Tazminat davalarında mağdura ödenecek miktar mahkeme tarafından belirlenir. Bu miktar yalanılan zorluklar dikkate alınarak ve iftiranın büyüklüğü göz önünde bulundurularak belirlenir.

Sonuç

İftira suçuna uğrayan her kişi kendisine bir avukat tahsis ederek iftira suçu davası açmalı ve kendi masumiyetini kanıtlamalıdır. Bu bağlamda yeterli delillerin bulunması halinde yasalar daima mağdurun tarafında işlem yapar.

Tüm hukuki süreçler için Bizi Takip Edin!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu