Makaleler

Veraset İlamı

Veraset ilamı, ölen kişinin varlığının yaşayanlar arasında taksim edilmesi ya da tek bir kişiye devredilebilmesi açısından kullanılan, miras sistemi ile alakalı bir terimdir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Veraset ilamı nedir sorusu aynı zamanda mirasçılık belgesi nedir sorusuyla aynı anlama gelir. Veraset ilamı, ölen kişinin mevcut olan tüm mal varlığının, kalan yakını tarafından sahiplenilmesi durumudur. Ölen kişiye muris denir. Murisin tüm mal varlığının sahibi olacak mirasçıya varis adı verilir.

Varisin mevcut olan mirasa sahip olabilmesi için yasal işlemleri yaparak mirasçılık belgesi alması gerekir. Mirasçılık belgesi varisin, malın sahibi olacak kişi olduğunun kanıtıdır.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı, ölen kişinin ölümünün bildirilmesi sonrasında, resmi dilekçe ve gerekli evraklar ile mahkemeye başvurulduktan sonra, noter tarafından uygun görülmesi halinde alınabilir.

Veraset ilamı nasıl alınır sorusunun cevabı şu şekilde olacaktır. Veraset ilamının alınabilmesi için mahkemeye gidilmesi şart olmakla beraber gerekli belgenin alınabilmesi için notere gitmek şart değildir. Gün içerisinde noter tarafından gerekli belgeler hazırlanacaktır. Varisin bu durumda yapması gereken özel bir işlem bulunmaz.

Veraset İlamı Nasıl Alınır

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset ilamı dilekçe örneği, varis kişilerin internetten edinebileceği bir belge olmakla beraber mevcut avukatları yardımı ile de dilekçe örneklerine ulaşılabilir.

Veraset sistemi dilekçesi ilgili mahkemeye verilecek şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçe içeriğinde öncelikle davacı ve dava belirtilir. Davacı bölümünde varisin bilgileri yer alır. Dava bölümüne veraset ilamı yazılır.

Dilekçede bulunan açıklama bölümüne ölen kişinin davacının neyi olduğu hakkında genel bir bilgi yazıldıktan sonra kaç kişiye mal paylaştırılacağı ile ilgili bilgi verilir.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Veraset ilamı nereden alınır sorusunun cevabı, hukuki bir işlem olması sebebiyle mahkemeleri ve tabi ki de avukatları içerisinde bulundurur. Veraset ilamı ilgili mahkemeye dilekçe verildikten sonra, noterden alınır. Gerekli belgenin hazırlanarak çıkarılması sonucu, davalıya gönderimi yapılabilir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamı nasıl çıkarılır sorusunun cevaplarından ilki ölen kişinin ölümünün tescillenmesi gerekir. Ölen kişinin ölümü bildirilmediği sürece veraset ilamı çıkarılamaz. Veraset ilamının çıkarılması için malın taksim edileceği kişilerden ziyade asıl mal sahibinin artık hayatta olmaması gerekir. Bu bir mirasçılık mevzusu olması bakımından, miras ölen kimsenin kalan kişilere mal varlığının geçmesi anlamına gelir.

Normal şartlarda yasal varislere direkt olarak mal geçişi sağlanır. Bu bağlamda varislerin, munisin ölümünü bildirmelerinden sonra, ilgili mahkemeye giderek bir dilekçe vermeleri gerekir. Veraset ilamı çıkarılması işlemi varis ile ilgili olmayıp noter tarafından çıkarılır.

Veraset İlamı Süresi

Veraset ilamı çıkarılabilmesi için belirlenmiş bir süre sınırı bulunmaz. Fakat ölen kişinin ölümünden sonra en fazla 3 ay içerisinde veraset beyannamesinin belirtilmesi gerekir. Aksi taktirde ölen kişinin ölümü tescillenmemiş olacağı için süreç sıkıntıya girebilir.

Bu bağlamda ölümlerin bildirilme işlemleri kısa süre içerisinde yapılması gereken bir işlemdir. Ölen kişinin, ölümünün beyan edilmesi ve bildirilmesi sonucunda veraset ilamı istenildiği vakitte yapılabilir.

Veraset İlamı Süresi

Veraset İlamı Sorgulama

Veraset ilamının sorgulanma işlemleri, e-devlet üzerinden yapılabilir. Mevcut varisin kendi e-devlet hesabı üzerinden veraset sorgulama araması yapması sonucu, üzerinde bir mirasçılık durumu bulunuyorsa sistem tarafından görüntülenecektir.

Aynı zamanda ilgili kurumlara gidilerek veraset sorgulama yapılabilir. Olası bir aksilik durumu varisin, munisi bildirmemesi durumlarında karşılaşılır. Veraset ilamı ne zaman çıkarılmak istenirse o zaman çıkarılabilir.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler

Veraset ilamı alınabilmesi için gerekli olan belgelerin en başında munis kişinin ölüm belgesi gelir. Daha sonra nüfus kayıt örneğine ihtiyaç duyulur. Veraset ilamı yaptırılacak kişinin nüfus cüzdanı fotokopisini çektirmesi gerekir. Dördüncü ve son belge veraset ilamını yapacak kişinin talep dilekçesi yazması ve tüm belgelerle gerekli kurumlara gitmesi gerekir.

Belgelerden herhangi birinin eksikliği durumunda gerekli işlemler başlatılamaz. Mevcut olan dört belge ile beraber başvuru yapılması bu bağlamda oldukça önemlidir.

Veraset İlamının İptal Edilmesi

Veraset ilamı iptali bir dava süreci kapsamına girer. Bu dava çekişmesiz davalardan sayılır. Çekişmesiz dava sayılmasının nedeni mirası veren kişinin hayatta olmamasıdır. İptal isteyen taraf, miras belgesinde adı geçen mirasçılık talebinde bulunmuş olan herkese dava açmış sayılır.

Davayı açan kimse, mirasçılık belgesi üzerinde adı bulunan kişilerin asıl varisler olmaması üzerine dava açabilir. Aynı zamanda kendisinin varis olması fakat mirasçılık belgesi bünyesinde adının geçmemesi durumlarında da dava açabilir.

Veraset İlamı İçin Sulh Hukuk Mahkemesine Yapılan Talep

Veraset ilamı iptal davaları sulh hukuk mahkemelerine yapılacak olan dava başvurusu ile gerçekleşir. Bu mahkemelere yapılacak olan dava talebinin belli bir süresi bulunmaz. Bu bağlamda haksızlığı uğradığını düşünen varis istediği zaman mahkemeye giderek iptal talebinde bulunabilir.

Sulh mahkemelerine yapılacak olan talepte, haksızlık olduğunun belirtilmesi mevcut masum varis tarafından gerçekleştirilir. Varis mevcut veraset ilamı üzerinde adı geçen diğer varislere dava açmış kabul edilir. Davada taraflar davacı varis ve veraset ilamı içerisinde adı bulunan diğer varisler olan davalılar arasında gerçekleşir.

Veraset İlamı İçin Noterlere Yapılan Talep

Veraset ilamı için ilgili mahkemeye sunulacak dilekçe sonucu, noter tasdikli ilam çıkarılması gerekir. Notere yapılacak olan talep önce mahkeme talebinin yapılması ile gerçekleştirilir. Mahkemeye talep de bulunulmaması halinde notere yapılacak olan talepler kabul edilmeyecektir.

Mahkemeye yapılan talep sonrası, mahkeme talebin iletimini notere yapar. Bu durumda varislerin artı olarak yapacakları bir işlem yoktur.

Veraset İlamı İçin Kimler Talepte Bulunabilir?

Veraset ilamı için talepte bulunacak kişilerin ölen kişinin birinci dereceden yakını olmaları gerekir. Ölen kişinin karısı ya da kocası veraset ilamı talebinde bulunabileceği gibi, mevcut olan çocukları da aynı talep de bulunabilirler. Ölen kişinin amcası, halası, teyzesi ya da kuzenleri gibi yakın derece akrabalar veraset ilamında bulunamazlar.

Munisin mevcut mirasını bırakacak bir varisi bulunmaması durumunda, bünyesinde bulundurduğu tüm mal varlığı devlet hazinesine aktarılır. Munisin vasiyet bırakmış olması durumunda, vasiyetinde mal varlığının ne şekilde tasarruf edileceği yazılı ise, vasiyet doğrultusunda hareket edilir.

Veraset Sistemi Nedir?

Veraset sistemi nedir sorusuna verilecek en doğru açıklama şu şekilde yapılabilir; Veraset sistemi, ölen kişilerin miraslarının kalan yakınlarına geçirilmesi sistemidir. Bu sistem için bir varis olması gerekir. Varis mevcut mirasın aktarılacağı kişi ya da kişilerdir. Bu kişiler ölen kimsenin birinci dereceden akrabası olabileceği gibi, vasiyetinde belirttiği miras sahipleri de olabilir.

Veraset sistemi hukuk tarafından kabul edilen ve mahkemelerce yürütülen bir sistem olup kişilerin kendi kafalarına göre mal talebinde bulunmasının önüne geçilmesini sağlar.

Veraset sistemi geçmişi yüzyıllara dayanır. Eskiden beri süre gelen mal varlığının aktarılması durumu olan veraset sistemi günümüzde hukuki bir işlem olup, devlet tarafından kontrol edilir.

Veraset Sistemi Nedir

Veraset İlamı Nasıl Sorgulanır?

Veraset sistemi sorgulamak için, sorguyu yapacak olan kişinin kendi e-devletine giriş yapması gerekir. Giriş yapıldıktan sonra veraset sorgulama talebinde bulunulur. Karşısına çıkacak ekranda bulunan sayfada ölen kişinin kimlik bilgileri sorgulanır. Veraset ilamı sorgulayacak kişi bu bilgileri doldurmalıdır.

Veraset İlamı Ücreti Ne Kadar?

Veraset ilamı iki şekilde talep edilebilir. Notere yapılacak olan talep de yaklaşık 250 lira gibi bir ücret ödenmesi beklenir. İkinci seçenek olan mahkemeye gidilerek yapılacak olan talepler içinse ortalama 350 lira gibi bir meblağ ödenmesi gerekir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı alınabilmesi için öncelikle ölen kişinin bildirilmesi gerekir. Daha sonra gerekli evraklar eşliğinde mahkemeye gidilerek veraset ilamı talebinde bulunulabilir.

Veraset İlamı Noter Ücreti Ne Kadar?

Veraset ilamı için notere başvuru öncesinde sulh mahkemelerine başvuru yapılabilir. Veraset ilamı alınabilmesi adına notere ödenecek tutar değişmekle beraber ortalama 250 lira civarındadır.

E-Devletten Veraset İlamı Alınır Mı?

E-devlet üzerinden veraset ilamı sorgulama işlemi yapılabilir. Veraset ilamı alabilmek amacıyla ilgili kurumlara başvuru yapmak gerekir.

Sonuç

Veraset ile ilgili konularda örneğin veraset ilamı talebinde bulunulması ya da veraset ilamı iptal talebinde bulunulması konularında bilir kişilerden yardım almak varislerin işlerini kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda hukuk bürolarına gidilerek mevcut durum hakkında bilgi verip, yardım almak mümkündür.

Hukuk büroları veraset işlemleri hakkında gerekli donanıma sahip avukatları bünyelerinde bulundurdukları için, olası bir aksilik yaşanmamasını sağlarlar. Ayrıca kişilerin mahkeme işleri içinde yol gösterici ve rehber olurlar.

Bu işlemler özellikle veraset ilamı iptal işleri hukuki bir dava sürecini kapsadığı için, varisin bir avukata mutlaka ihtiyacı vardır. Bu bağlamda varis kendi mağdurluğunu kanıtlayacak aynı zamanda protokollere hakim bir avukatı hukuk büroları yardımı ile bulabilir.

Tüm dava ve dosyalarınız için BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu