Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

 

Çalışanların tamamladıkları her çalışma yılı için yıllık izin hakkı doğduğundan kullanmayanların yıllık izin ücreti hesaplama hakkı doğar. Çünkü çalışan her senenin sonunda çalışmasının ve yorulmasının karşılığında yasal olarak dinlenme hakkını kullanmak isteyebilir. Maaştan kesinti yapılmadan ve herhangi bir sorun çıkarılmadan yıllık izni yasada belirlenen gün sayısı kapsamında kullanmak önemlidir.

Özellikle yorucu ve dinlenmenin gerçek anlamda gerekli olduğu hallerde kullanmak isteyenler olabileceği gibi dinlenmek istemediği ve izin hakkının mali anlamda geri dönüşü olmasını talep ettiği hallerde ise işveren çalışana ödeme yapmak zorundadır. Yasal bir işlem ve ödeme olmasından kaynaklı şekilde bu işlemin yapılmasında, hesaplama ve ücretin alınmasında herhangi bir engel yoktur. Bunun için işçinin işverene bu talebini iletmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasını istemesi yeterlidir.

Yıllık İzin Ücreti Nedir?

Çalışanın sadakatinden ve çalışma yorgunluğundan kaynaklı şekilde hem bedensel hem de mental dinlenmeyi amaçlayan yıllık izinler yasalarla güvence altına alınmıştır. Yasal anlamda güvence altına alınan ve her çalışma yılının sonunda hak edilen yıllık izin hakkı kullanılmak zorunda değildir. İşçinin verilen hakkı kendince haklı gördüğü nedenlerden dolayı kullanmak istememesi halinde yıllık izinden doğan alacağı yani izin ücreti ortaya çıkar. Bunun anlamı hak ettiği gün nezdinde bir ücret alma yoluna gidebileceğidir. Yıllık iznini kullanmak istemediğine karar veren çalışan yapılan hesaplama ve kesintiler sonucunda ne kadar izin bedeli alacağı sonucuna ulaşabilir.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama
Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin süresince çalıştığı yerde olmamasına karşın maaşından kesinti yapılmayan çalışanın bazı durumlarda işyerinde olması çalışan açısından daha büyük kar anlamına gelebilir.

Çalışanın izin kullanmama ve bunu ücret şeklinde almak isteme talebi bu açıdan bakıldığında iki yönlü kazanç anlamına geleceğinden çalışanın yıllık izin bedelinin yatırılması yoluna gidilir. Karşılıklı anlaşma ve talep bildirimine bağlı şekilde yasal dayanaklarla yapılan ödemenin hesaplanmasında genel geçerliliği olan bir hesaplama mantığı kullanılır.

Buna göre hesaplama şu şekildedir:

  • Çalışanın ne kadar yıllık izninin bulunduğuna bakılır,
  • Çalışanın brüt ve giydirilmemiş maaşı belirlenir,
  • Brüt maaşın 30’a bölünmesi durumunda günlük çalışma bedeli bulunur,
  • İşçinin yıllık izin günü ile bulunan günlük ücreti çarpılır,
  • Ortaya çıkan rakamdan bazı vergi ve kesintiler düşülür,
  • Kesintiler sonucunda işçinin eline geçecek net rakam ortaya çıkar.

Söz konusu hesaplama belirtilen brüt çalışma maaşları değişiklik gösterdiğinden ve hak edilen yıllık izin süresi çalışa yılı ve çalışan yaşına göre belirlendiğinden farklılık doğurur. Aynı zamanda işçinin yol veya yemek gibi yan haklarının olup olmadığı konusu da bir başka belirleyici etmendir.

Yıllık Ücretli izne Hak Kazanma Şartları

Yıllık izin ücreti kazanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. İşçinin süresiz şekilde ve yasal zorunluluklara uygun şekilde hizmet sözleşmesi olması istenir. Ayrıca adından da anlaşılacağı üzere en az bir senedir aynı yerde çalışılıyor olmalıdır.

Arada yaşanan kesinti veya girdi çıktılar her seferinde sürenin yeniden sıfırlanmasına neden olur. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanların ise yasal olarak en az 20 gün yıllık izninin olması yönünde yaptırım vardır.

Yıllık İzin Ücretinden Hangi Kesintiler Yapılır?

Yıllık izin ücretlerinin hesaplanmasında bazı kesintilerin yapılması zorunludur. Çalışanın brüt ücreti ile çarptığı rakamdan daha az ödeme alması yıllık izin ücretinden yapılan yasal kesintilerden kaynaklıdır.

Bu kesintiler arasında gelir vergisi, damga vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu işçi payı ve 4447 sayılı kanun nezdinde işsizlik sigortası primi düşülür. Bunların tamamı yapılan hesaplamaların sonunda ortaya çıkan ödemeden düşüldükten sonra net yıllık izin bedelinin ortaya çıkmasını sağlar. Kesintilerin yapılmaması veya farklı bir hesaplama ile yapılması mümkün değildir.

Yıllık İzin Ücretine Uygulanacak Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Ne Kadardır?

Yıllık iznin ücret şeklinde alınması halinde ortaya çıkacak olan bedel üzerinden farklı kesintiler yapılması zorunludur. Bunlardan bir tanesi de sosyal güvenlik kurumu primidir. Çünkü işçinin yıllık iznini kullanmamasından kaynaklı olarak elde ettiği bir gelirin olması ve işverenin bunu yasal olarak ödemesi elde edilen aylığın o aya bağlı olarak daha fazla olması anlamına gelir.

Kurum vergisi brüt bedel üzerinden alındığı için gelirin artması bir anlamda daha fazla prim kesilmesine nede olur. Bundan ileri gelen durum 2020 yılında gerçekleştirilen düzenlemeye göre esas kazanç elde edilen son ayın kazancına dahil edilir. Yani dahil edildiği kazanç ayının geliri üzerinden standart sosyal güvenlik kurumu primi alınması yönünde uygulama vardır. Bu oran ise %15 şeklinde gerçekleşir.

Damga Vergisi Oranı Nedir?

Birçok ödeme ve gelirde damga vergisi oranlarının kesilmesi yoluna gidilir. İşçilerin tüm hak edişleri için de aynı durum geçerli olduğundan yıllık izin bedelinin hesaplanmasında %0.079 oranında damga vergisi alınması zorunludur. İşverenin herhangi bir istisna olmadan vergini kesilmesinden sonraki net rakamı işçiye ödemesi gereklidir. Aksi durumda yıllık iznin kullandırılması ve işveren tarafından kullandırıldığına dair ispat niteliği taşıyan belgelerin sunulması istenir. İspat etmesi gereken taraf ise işverendir.

İzin Ücreti Üzerinden Ödenecek Gelir Vergisi Oranı Nedir?

İzin ücretinden kesilen gelir vergisi oranı da zorunlu kesintiler kapsamında değerlendirilir. Damga vergisinde olduğu gibi net bir rakamdan bahsedilmesi zordur. Çünkü her yıl güncellenen oranlarda gelir vergisi vardır ve buna göre hesaplama yapılır.

Devlet Memurları Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Alabilir Mi?

Devlet memurlarının da çalışma sürelerine bağlı olarak hak ettikleri yıllık izinleri vardır. Yıllık izin ücretlerinin diğer çalışanlarda olduğu gibi bedel üzerinden hesaplanarak hesaba yatırılması söz konusu değildir. Yani devlet memurlarının hakkı olan yıllık izni süresi ve izinler kapsamında kullanması gerekir.

Diğer hesaplama araçlarımız için BURAYA TIKLAYINIZ!

Başa dön tuşu